Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Monday, 21 January 2013

CỘNG SẢN LUẬN LỜI NÓI ĐẦU
"Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy.
Its inherent virtue is the equal sharing of misery." (WINSTON CHURCHILL)


Kính tặng các ông Nikita Khrushchev , Mikhail Gorbachev đã giải phóng nhân loại khỏi ảo tưởng cộng sản. Kính tặng các văn nghệ sĩ Nhân Văn Giai phẩm, các văn nghệ sĩ, các chiến sĩ Việt Nam cộng hòa và các nhà tranh đấu ở hai bên bờ Thái Bình Dương đã và đang tranh đấu cho tự do và dân chủ Việt Nam.Lời Nói Đầu

Từ trước, một số triết gia và trí thức Pháp thân cộng sản. Ngay cả những bậc trí thức hàng đầu ở Việt Nam như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo . . . cũng theo cộng sản. Trần Đức Thảo không những thân cộng mà còn tha thiết với chủ nghĩa cộng sản. Luận án tiến sĩ và các tác phẩm của ông cũng dựa trên triết thuyết cộng sản. Cuối thế kỷ XX, cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu tan rã nhưng cộng sản Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn vẫn tồn tại mặc dầu chúng đã thay màu đổi sắc.

Riêng tôi, từ nhỏ cho đến bây giờ vẫn suy tư về cộng sản. Tôi thấy rằng cộng sản mắc một trong hai vấn đề trầm trọng, đó là dối trá hoặc hoang tưởng. Tại sao những con người như Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, Trần Đức Thảo, lại say mê chủ nghĩa cộng sản mà sau thì người cộng sản như Gorbachev, Đặng Tiểu Bình, Nguyễn Văn Linh đã phải hô hào đổi mới? Phải chăng ban đầu con người say mê bóng sắc giai nhận cho nên không qua được cơn mê của thời đại, của tuổi trẻ? Còn những người sau đã thấy khó khăn hoặc thấy cái đuôi Hồ Ly ló ra mà sợ hãi lánh xa? Và cuối thế kỷ XX, một số đảng viên như Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Trần Độ , Nguyễn Kiến Giang,. . đã ra khỏi đảng hoặc thay đổi tư duy.

Những điều tôi viết hôm nay một phần do đọc sách vở của những người đi trước, cộng thêm những kinh nghiệm của tôi, những điều tai nghe mắt thấy của tôi. Nay tôi muốn chia sẻ với quý vị quan điểm của tôi về chủ nghĩa cộng sản mặc dầu bây giờ cũng đã quá muộn. Nhưng chính lúc tàn cuộc, lúc cuối mùa, lúc qua cơn mê, chúng ta mới có cái nhìn mới về lịch sử.

Viết về chủ nghĩa cộng sản có muôn ngàn phức tạp. Chủ nghĩa Marx là môn triết học, kinh tế và chính trị, không ai thông hiểu cả ba lãnh vực trên trong một lúc. Nhưng buồn cười là đa số người cộng sản không hiểu Marx là gì, Biện chứng pháp là gì, thặng dư giá trị là gì, thế mà là đảng viên cao cấp! Thật vậy, người ta không có căn bản văn hóa nhưng nghe cán bộ cộng sản nói về bất công xã hội, tiến lên cộng sản chủ nghĩa, tư bản bóc lột, tiểu tư sản, phong kiến. . .; cứ như vậy mà nói theo và gia nhập đảng cộng sản thế là đã chứng tỏ mình thấm nhuần chủ nghĩa cộng sản, theo đúng đường lối Mac Lê, thờ Stalin bất diệt, tung hô Mao vạn tuế, ca tụng Hồ Chí Minh đại trí, đaị nhân. . .Thêm vào đó, họ mạnh tay, thẳng tay với đồng bào là họ được thăng tiến dễ dàng!

Thế nhưng ở mức độ cao hơn nhưng ngang cơ nhau, ông này lại bảo ông kia không hiểu Marx. hay đi sai đường lối cách mạng. Trước hết , Marx và Lenin chống Duhring, chống Quốc tế 2, và bọn xã hội và bảo họ là lạc hậu, thiên tả, thiên hữu. Tiếp theo, cùng cộng sản với nhau , cùng đứng dưới trướng của Lenin, Stalin tru di cả nhà và bè đảng của Trotsky vì tội phản động. Cùng đồng chí với nhau chịu bao đau khổ trong Vạn Lý trường Chinh, Mao kết tội Đặng Tiểu Bình trở lại con đường tư bản chủ nghĩa và giết Lâm Bưu, Lưu Thiếu Kỳ. Còn cộng sản Việt Nam thì bỉu mội phán rằng bọn trí thức Anh, Pháp dù là đảng viên cộng sản chỉ là kiến thức kinh viện, không hiểu Marx bằng cộng sản Việt Nam đã thực hành và chiến đấu.. .

Đã thế, các tác phẩm, thậm chí di chúc của tổ sư cũng bị sửa chữa công khai hoặc âm thầm. Chính Stalin đã sửa chữa Lenin. Cộng sản Việt nam xưng là chủ nghĩa Marx Lenin nhưng sự thực họ theo Stalin-Mao và Mao cũng đã tự viết lý luận theo ý ông, có nhiều điều khác Mac Lê. Theo Nguyễn Kiến Giang, trong giai đoạn 1955, một số cán bộ trường Nguyễn Ái Quốc đã lên tiếng phê phán "Tổng phản công" và "Cải Cách Ruộng đất" nhưng Trường Chinh và Hồ Chí Minh đã đến trường chỉ trích họ, và Hồ Chí Minh còn bảo " Stalin luôn luôn đúng" (SUY TƯ 90 * 31 , 1).

Ngoài ra, các sách "Triết học Mac Lê" do Việt Nam biên soạn cũng luôn luôn thay đổi cho thích hợp với hoàn cảnh. Lúc theo Nga, lúc theo Tàu, lúc theo Stalin . . .đến lúc thấy người ta giật sập thần tượng Stalin thì họ cũng uốn lưỡi trở giọng.

Nguyễn Kiến Giang cho biết tình trạng dân ta học tập Mac Lê như thế nào:
Nhiều người cộng sản Việt Nam, khi tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, thật ra rất ít đọc thẳng từ Marx, Engels và Lenin, mà chủ yếu là “nhập môn” bằng những tác phẩm của Stalin và Mao Trạch Đông. Tiếc thay, vấn đề này chưa bao giờ được làm rõ đến mức cần thiết cả. Nói như vậy, để thấy rằng cái gọi là “chủ nghĩa Mác-Lênin” được du nhập vào Việt Nam về cơ bản là “chủ nghĩa Stalin” và “chủ nghĩa Mao”. Những người trực tiếp đọc Marx, Engels và Lenin thật ra chỉ là một số rất ít trong thời kỳ trước cách mạng, và về sau này tuy số người đó có tăng lên (chủ yếu trong số cán bộ nghiên cứu và giảng dạy lý luận) nhưng vẫn còn ít ỏi. (SUY TƯ 90 * 31 ,2)
Vậy ai là người hiểu Marx? Thực tế Việt Nam cho thấy một bác nông dân ở thôn quê, một bà bán cá ngoài chợ ven đô hiểu cộng sản hơn các tiến sĩ luật sư, bác sĩ và kỹ sư!Tại sao vậy? Vì chủ nghĩa cộng sản đã càn quét và phá hoại đến đáy xã hội , đã vi phạm đến đời sống nhân dân lao động và đích thực vô sản!

Sau nửa đêm, bầu trời sẽ sáng dần. Năm 1956, Khrushchev vạch trần tội ác của Stalin, thế giới đã rúng động. như cơn địa chấn làm vỡ niềm tin. Cuối thế kỷ XX, cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, nhân loại đã thấy rõ chân tướng của cộng sản toàn cầu. Lúc này, Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam cầu xin tư bản đầu tư để cứu nền kinh tế cộng sản đã suy vong. Và những năm đầu của thế kỷ XXI, nhân dân Việt Nam và thế giới lại nhận chân được bản chất phản quốc, hại dân của cộng sản Việt Nam và bản chất đế quốc của Trung Quốc.

Tôi nghĩ rằng đa số nhân dân thế giới nhất là những ai đã kinh qua chủ nghĩa cộng sản sẽ nhất trí rằng cộng sản là một chủ nghĩa xấu xa, tệ hại nhất nhân loại, cần phải loại bỏ. Tôi rất mừng khi thấy xuyên suốt lịch sử hiện đại, giữa chốn đầm lầy có những đóa sen thắm tươi ngạt ngào như Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Hữu Loan, Nguyễn Chí Thiện, Phùng Cung, Phùng Quán, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang. . . đã từ bỏ chủ nghĩa Marx và can đảm lên tiếng phê phán nó trong khi bao triêu người quỳ lạy tung hô. Sớm hay muộn rồi dân Việt nam cũng sẽ thấy ngày vinh quang trong độc lập, tự do, dân chủ, và thịnh vượng.

Ottawa ngày 10-6-2009

NGUYÊN THIÊN THỤ* * *


CRITIQUE OF COMMUNISM

by Nguyễn Thiên Thụ

SUMMARY

This is a short survey of Communism. I focus on the theory as well as the reality. About the theory, I also analyze what is real and unreal idea of the authors such as Marx, Lenin, Stalin. . . under the beautiful words.
This survey is what I studied Marxist philosophy and what I experienced in the communist regime in Vietnam. I will present to you some important ideas of communism and my opinion.

The class struggle
On the first sentence of Manifesto of Communism, Marx and Engels focused on the class struggle. They said:The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.
Maybe, in our history, sometimes but not all times have had the class struggles. In the primitive communism, there was no class, so there was no class struggle. People and animals at that time could fight together , but these fights were the battles between strong and weak, good and evils, not the class struggle.
When people went to the feudal regime, there were a lot of wars between the countries, or between the kings, the families. And in our time, the two world wars were not the class struggles but the wars of the nations. The China Vietnam war 1979, and the Cambodian-Vietnamese War 1977-1978 were a series of conflicts between the comrades, the wars between the communist forces.
With the theory of class struggle, Marx urged the proletariat class overthrow the bourgeois supremacy, and take political power .
What happened after the proletariat class overthrew the bourgeois supremacy? Did the proletariat class become the ruling class? No. The ruling class, the new class in the new society is the Communist Party.

Who are the communists? The first communists were a lot of intellects, such as Karl Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong and Ho Chi Minh etc. They were sons of the capitalists , feudal lords, or feudal mandarins. They led the proletariat class as they proclaimed :The Communists fight for the attainment of the immediate aims, for the enforcement of the momentary interests of the working class; but in the movement of the present, they also represent and take care of the future of that movement (COMMUNIST MANIFESTO * PART III ).

Therefore, the proletariat, the working class were the means of struggle of the communists for their aim of political power. The working class, the proletariat were only the masks, the weapons of the communists . When the Communists became the oppressing class, the workers still belonged to the oppressed class excepted some of them were the communists. So, the Communists fought for their interests, not for the interests of the working class as they promised.

Who was the
proletarian? It seems that Marx and Engels did not distinguish proletarians from the laborers (By proletariat, the class of modern wage laborers who, having no means of production of their own, are reduced to selling their labor power in order to live. [Note by Engels - 1888 English edition, part I). Karl Marx used proletariat as a sociological term to refer to the working class.
Before the revolution, a lot of poor people followed the Communists be cause they thought they belonged to the proletariat , but after the revolution, the communists explained that the proletariat class is the class of industrial workers who work in skilled or well experienced role but lack their own means of production and hence sell their labor to live.
According to this definition, in USSR, China and Vietnam before 1917, there were no bourgeois class nor proletariat class. Peasants, not the proletarians , were an important force in those countries.

Marx regarded the workers highly, and Marx always said of democracy:-Democracy is the road to socialism. (Karl Marx )
-We have seen above that the first step in the revolution by the working class is to raise the proletariat to the position of ruling class to win the battle of democracy (COMMUNIST MANIFESTO * PART II).
Lenin also said of democracy:
Democracy is indispensable to socialism
(Vladimir Lenin).
But in theory and in fact , communism violated human rights and citizen rights.
In Communist Manifesto, Marx condemned many social classes:

  • No sooner is the exploitation of the laborer by the manufacturer, so far at an end, that he receives his wages in cash, than he is set upon by the other portion of the bourgeoisie, the landlord, the shopkeeper, the pawnbroker, etc.
  • The lower strata of the middle class -- the small tradespeople, shopkeepers, and retired tradesmen generally, the handicrafts men and peasants -- all these sink gradually into the proletariat, partly because their diminutive capital does not suffice for the scale on which Modern Industry is carried on, and is swamped in the competition with the large capitalists, partly because their specialized skill is rendered worthless by new methods of production. Thus, the proletariat is recruited from all classes of the population.
And in fact, many millions of intellects, peasants, Christians and labors were killed or imprisoned around the world of Communism.

Marx's theory of class struggle is not the real aim of Marx and the communists. It is only a kind of smoke grenade to hide the enemy's eyes , or a kind of prey to seduce the innocent victims. The real aim of Marx and Communists in Communist Manifesto is Abolition of private property. But Marx also said :"The distinguishing feature of communism is not the abolition of property generally, but the abolition of bourgeois property".
Surely, the bourgeois were the first victims, they had to be tortured by the communists:
"The abolition of bourgeois individuality, bourgeois independence, and bourgeois freedom is undoubtedly aimed at."
(COMMUNIST MANIFESTO * PART II ,2)
Only
the bourgeois class is abolished their property?
No! Everybody was. Peasants, intellects, tradesmen, bourgeois and
workers are robbed plainly. The bourgeois and the workers have the same fate! Unfortunately, the workers and peasants under the communist regime were more exploited than under the bourgeois or colonialist regimes.Marx believed that the proletarian movement is the self-conscious, independent movement of the immense majority, in the interest of the immense majority , but that is not the truth. Communist and the proletariat movement is the movement of minority for the interest of the minority. In reality, the proletariat has nothing, they still have their chain in the communist society! Marx didn't regard the workers highly as he wrote. So, the theory of class struggle becomes superfluous!

While Marx want to abolish the private property, he also decide to
overthrow all existing social conditions[..],abolish eternal truths, all religion, and all morality[..].The communist revolution is the most radical rupture with traditional relations; no wonder that its development involved the most radical rupture with traditional ideas.

This policy aims to destroy all the traditional culture included literature, philosophy, law, religion, arts, monuments, books etc. This is a crime to destroy the fortune of human kind. Therefore, a lot of people struggled against the communists.
To protect his power, Lenin put forward the policy of the " dictatorship of the proletariat " , but this theory was created first by Marx when he said that The proletariat will use its political supremacy to wrest, by degree, all capital from the bourgeoisie, to centralize all instruments of production in the hands of the state. Marx also said of the forcible overthrow, despotic inroads in his Communist Manifesto.
Lenin said: The revolutionary dictatorship of the proletariat is rule won and maintained by the use of violence by the proletariat against the bourgeoisie, rule that is unrestricted by any laws. With dictatorship of the proletariat, Lenin and Stalin killed and imprisoned millions of Christians, peasants, intellects and labors. Lenin was the
With dictatorship of the proletariat, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Ho Chi Minh had the unlimited rights. They could imagine the great agricultural and industrial plans, but at last, millions people were starving.


Many scholars praised Marx's theory of dialectical materialism and historical materialism.Marx and his followers always emphasized some words such as law and indispensable,essential. Marx and his followers considered that his ideas become laws in science and in society. But their ambition is subjective because each science has its law. We can not apply laws of science into literature and history. And laws in human and social science are relative, not indispensable and essential.Marx was not a God.I don't want to discuss about the materialsm, the idealism and spiritualism. I will present to you some ideas about three laws of dialectical materialism.
-Law of transformation
It has been said that there are no sudden leaps in nature, and it is a common notion that things have their origin through gradual increase or decrease," states Hegel. "But there is also such a thing as sudden transformation from quantity to quality. For example, water does not become gradually hard on cooling, becoming first pulpy and ultimately attaining a rigidity of ice, but turns hard at once. If temperature be lowered to a certain degree, the water is suddenly changed into ice, i.e., the quantity - the number of degrees of temperature - is transformed into quality - a change in the nature of the thing." (Logic)

Hegel's idea is a good idea but in nature and in society, things developed by different ways, so the common notion wouldn't be wrong. The case of water boiling or icing is not a good example because water changes not by its continuous quantity but by the exterior affect, the heat. The external things would influence on an object. If we continue adding a quantity of water until water would change into oil or honey. So, we can conclude that thing can transform from quantity to quality.

Things in nature and in society are not the same. We can't apply the law of quantity into quality to society. Mao Zedong's Great Leap Forward ended in catastrophe as it triggered a widespread famine that resulted in millions of deaths. Did Mao's theory take root in the law of quantity into quality?

Law of Opposites

"The contradiction, however, is the source of all movement and life; only in so far as it contains a contradiction can anything have movement, power, and effect." (Hegel). "In brief", states Lenin, "dialectics can be defined as the doctrine of the unity of opposites. This embodies the essence of dialectics…"
Marx and Engels started with the observation that everything in existence is a unity of opposites. For example, electricity is characterized by a positive and negative charge, and atoms consist of protons and electrons which are unified but ultimately contradictory forces. Thing has two different sides. Things can unite together, and can struggle against each other. Some opposites are antagonistic. But a number of matters are different but not really contradictory, they unite!
Lao Tzu in his work entitled "Tao Te Ching" wrote:
天 下 皆 知 美 之 為 美 , 斯 惡 已 。 皆 知 善 之 為 善 , 斯 不 善 已 有 無 相 生 , 難 易 相 成 , 長 短 相 形 , 高 下 相 盈 , 音 聲 相 和 , 前 後 相 隨 。(老 子「道 德 經」第 二 章)

When people see beauty, they think, "that's beautiful".
Thinking of something as beautiful makes you think other things are ugly.
Calling something "good" forces you to call some other things "evil."
The ideas "difficult" and "easy" support each other.
"Long" and "short" define each other.
"High" creates "low"
"Tone" creates "noise"
"Before" creates "after"
"Have" creates "don't have"(Chapter 2 - Making things ugly)
http://www.thetao.info/english/index.htm

"The Book of Change" wrote " 一陰一陽之謂道 a yin ( negative) corporates with a yang (positive) to make the road, and create the life (易經﹒系辭上傳).
Rob Sewell wrote:
The world in which we live is a unity of contradictions or a unity of opposites: cold-heat, light-darkness, Capital-Labour, birth-death, riches-poverty, positive-negative, boom-slump, thinking-being, finite-infinite, repulsion-attraction, left-right, above-below, evolution-revolution, chance-necessity, sale-purchase, and so on.(What is Dialectical materialism? http://www.marxist.com/what-is-dialectical-materialism.htm)
Why did Marx focus only on the opposite? Marx want to develop the contradiction between the bourgeois class and the proletariat class in order to urge the labors revolt. Marx's theory is served for his political ambition, and his hostility toward the human kind.

Law of negation
The law of negation was created to account for the tendency in nature to constantly increase the number of all things. Marx and Engels demonstrated that entities tend to negate themselves in order to advance or reproduce a higher quantity. This means that the nature of opposition, which causes conflict in each element and gives it motion, also tends to negate the thing itself. This dynamic process of birth and destruction is what causes entities to advance. This law is commonly simplified as the cycle of thesis, antithesis, and synthesis
In nature, Engels often cited the case of the barley seed which, in its natural state, germinates and out of its own death or negation produces a plant; the plant in turn grows to maturity, and is itself negated after bearing many barley seeds. Thus, all nature is constantly expanding through cycles. (Wikipedia).
In the case of the barley seed, we can not say the seed negates the tree or the tree negates the seed. So, we can not say the hen negates the egg or the egg negates the hen. In nature and in society, matters continue, but don't negate. The feudal class was not negated by the bourgeois class. The feudal landlords or the feudal mandarins became the capitalists or the ministers in the bourgeois government because the bourgeois class didn't kill all people of the feudal class and abolish all their property!

Marx said that the aristocracy was negated by the bourgeoisie; the bourgeoisie then created the proletariat that will one day negate them. This illustrates that the cycle of negation is eternal, as each class creates its "grave-digger", its successor, as soon as it finishes burying its creator. But who will negate the proletariat class?Marx pointed out five forms of societies: the primitive society, the slave , the feudal , the bourgeois and the communist society, and he confirmed the second society negates the first one, and the second one is better the first one. But in reality and in history, the societies don't negate each other but they live together in this world. In the XXIth century, some primitive societies still living in the South America, in Asia and in Australia. In England , Japan, Thailand etc, the feudal society exists in the bourgeois society. And in Europe, and in America, the proletariat class gets along with the bourgeois class. And in the Asia, the communist society is not better than the bourgeois society. It is clear that the communist society is not indispensable!
Marx believed that everything will get better and developpe forward following the shape of a vertical or a spiral line. But in nature and in reality, things can change in many ways, maybe the circle or the ziczag etc.


Communism was critized by many points:

+Marx was cruel . His theories of class struggle, violent revolution and abolition of private property, and Lenin 's dictatorship of the proletariat caused the war in a each country, and cause deaths and sufferings of millions of people in the world.
+Marx 's ideas were imaginary and illusory. Marx 's theories were not objective, scientific but subjective and idealist.Marx was not a good fortune teller because his predictions didn't come true.
  • The Communists turn their attention chiefly to Germany, because that country is on the eve of a bourgeois revolution[..], the bourgeois revolution in Germany will be but the prelude to an immediately following proletarian revolution..
  • What the bourgeoisie therefore produces, above all, are its own grave-diggers. Its fall and the victory of the proletariat are equally inevitable.
  • The supremacy of the proletariat will cause them to vanish still faster. United action of the leading civilized countries at least is one of the first conditions for the emancipation of the proletariat.In proportion as the exploitation of one individual by another will also be put an end to, the exploitation of one nation by another will also be put an end to. In proportion as the antagonism between classes within the nation vanishes, the hostility of one nation to another will come to an end.
  • In place of the old bourgeois society, with its classes and class antagonisms, we shall have an association in which the free development of each is the condition for the free development of all.
  • The proletariat will use its political supremacy to [..] increase the total productive forces as rapidly as possible.
Reality and modern history prove that Marx' s beliefs were wrong. The bourgeois class still survive, but the communists negated themselves in USSR, Eastern Europe where the bourgeois society now is developping. Moreover, in reality, the communist society was not better than the bourgeois society, and after the revolution, the communist didn't abolish its own supremacy as a class. Lenin, Stalin, Mao Zedong developed their government by fortifying the forces of police and army to control and threaten their people with the policy of dictatorship of the proletariat . Planned economy , political corruption are the features of the communism.
It seems that Lenin mocked Marx 's predictions when he said: It is impossible to predict the time and progress of revolution. It is governed by its own more or less mysterious laws. Vladimir Lenin
+The alishbotion of private property will resulte in the laziness and the struggle of people.
+The dictatorship of the proletariat vilolated the human rights and led to the faillure of the national economy and the negocide.
+USSR or Russia and China always invade the neighbor countries. Communism is an imperialism.
+Marx's ideas were the teachings for the robbers and the killers.
In his work entitled "The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression", Stéphane Courtois, asserts that "...Communist regimes...turned mass crime into a full-blown system of government". He cites a death toll which totals 94 million, not counting the "excess deaths" (decrease of the population due to lower than the expected birth rate). The breakdown of the number of deaths given by Courtois is as follows: For Vietnameses, Communism is a nightmare. A number of famous Vietnamese communists such as Nguyễn Hộ, Trần Xuân Bách,Nguyễn Văn Trấn, Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang etc, changed their mind and left the communist party after they recognized the true face of communism. Communism is a disaster of human race. We have to abolish Marxist philosophy for the independence, freedom, and democracy of people.

Ottawa, July 22nd,2009
Nguyễn Thiên Thụ
==
MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương I. Nguồn gốc chủ nghĩa cộng sản
ChươngII. Lược sử các đảng cộng sản
Chương III.Tuyên ngôn của đảng cộng sản
Chương III. Phê phán tuyên ngôn cộng sản
Chương IV. Tư hữu và tập thể
Chương V. Vô sản chuyên chính
Chương VI.Vong thân
Chương VII. Biện chứng pháp
Chương VIII. Phê phán Duy vật biện chứng pháp
Chương IX. Tư bản luận
Chương X. Nhà Nước &Xã Hội Cộng sản
Tổng kết
Phụ lục
Thư Mục

No comments:

Post a Comment