Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Sunday, 23 December 2012

NGUYỄN THIÊN THỤ * LỜI NÓI ĐẦU

NGUYỄN THIÊN THỤ
 


LỊCH SỬ QUỐC KỲ QUỐC GIA VIỆT NAM 


 


 
GIA HỘI©2012
LỜI NÓI ĐẦU
Lịch sử Việt Nam là một lịch sử bi thương của chiến tranh, chết chóc và tù đầy. Chúng  ta bị cảnh lưỡng đầu thđịch, bthực dân đế quốc và cộng sản tàn hại. Tuy vậy, nhân dân ta  đã tranh đấu anh dũng cho chính nghĩa.Cờ vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho chính khí dân tộc qua bao phong ba bão táp nhưng vẫn tn tại trong lòng nhân dân ta và trên đât hải ngoại tự do.

Ngày nay ta vẫn phải giữ tinh thần chiến đấu chống độc tài, tham nhũng, tranh đấu cho độc lập, tự do, dân chủ cho nhân dân ta ở Việt Nam. Ta cũng phải giữ vững ngọn cvàng thống lĩnh này trong cuộc chiến đấu. Một khi thắng lợi, cộng sản tàn lụi, ta xây dựng lại quê hương, lập thể chế dân chủ tự do, hội đồng cách mạng hay quốc hội lập hiến sẽ quy định mọi thể chế mới về quốc hiệu, quốc kỳ, quốc ca... Lúc đó ta đã sang một trang sử mới.

Trong khi người quốc gia tôn trọng cờ vàng thì cộng sản trọng cờ máu của h mà chỉ trích chính nghĩa và cờ quốc gia.. Dù cộng sản chỉ trích, cờ vàng ba sọc đđã đi vào lịch sử.Nay tài liệu về quốc kỳ khá nhiều, tôi sưu tập đ tiện việc khảo cứu cho các độc giả.
Nguyễn Thiên Th
Tháng 12 năm 2012.  

No comments:

Post a Comment