Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Wednesday, 26 September 2012

LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU

Tạp Chí BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG ra đời  gần 15 năm,  được 233 số, đã có đóng góp  vào công cuộc xây dựng văn hóa và tranh đấu cho độc lập tự do Việt Nam. Để tiện việc đọc và tra cứu cho độc giả, chúng tôi đã lập Mục Lục tạp chí BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG, gồm các mục:
-Mục lục theo các số báo
-Mục lục theo các bộ môn: Văn học, thi ca, Truyện ký...
-Mục lục tin tức
-Mục lục các chủ đề
-Mục lúc các tác giả.
Các độc giả chỉ bấm vào cac link thì sẽ có đầy đủ các bài viết.
Chúc các độc giả gặt hái nhiều thành quả trong việc đọc và nghiên cứu..

Ottawa ngày 8 tháng 10 năm 2012
Sơn Trung

No comments:

Post a Comment