Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bình luận về Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tuesday, 15 May 2012

LỜI NÓI ĐẦU * GIA HOI THƯ TRANG

LỜI NÓI ĐẦU

GIA HOI THƯ TRANG là một thư viện nhỏ, là một thư viện cá nhân. Sách cất tại mặt đất, dù là trong thư viện hoàng gia có thể mất, có thể bị cháy, bị bão lụt, động đất và bị mối mọt ăn, nhưng sách để trên Internet có lẽ sẽ an toàn hơn.

Tuy nhiên Internet cũng không phải là vững bền. Một số websites trước 2000 đã mất vì nhiều lý do.Vì muốn giữ được lâu dài những tài liệu cần thiết, tôi lập hai thư viện và hai tờ báo song song để phòng khi kỹ thuật trắc trở , độc giả vẫn có thể tìm kiếm dễ dàng.

 +Về tạp chí BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG,
 có hai địa chỉ:
 http://vanhoavn.blogspot.com
 http://son-trung.blogspot.com 

 +Về thư viện, có hai địa chỉ:
 http:/giahoithutrang@blogspot.ca
Thư viện này chỉ cất giữ các tác phẩm của Nguyễn Thiên Thụ
  http://sontrung.blogspot.com/
Thư viện này tài trữ một số tài liệu cần thiết của nhiều tác giả.
 Nếu quý bạn muốn đọc , xin mời các bạn bước vào tệ xá.
Sơn Trung

No comments:

Post a Comment